Quảng cáo kiểu… hàng hiệu

Quảng cáo của các thương hiệu có đẳng cấp thường ít lời minh họa. Sản phẩm xuất hiện ở những vị trí khiêm tốn nhưng hình ảnh luôn ấn tượng và thông điệp truyền tải rất rõ ràng. Hình ảnh quảng cáo của những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cho bộ sưu tập Xuân … More Quảng cáo kiểu… hàng hiệu